TURBINY WIATROWE 

o osi pionowej

TYP – R , FR , FS, FX, H

Typ R 50W-300W

Typ FR 600W-1000W

Typ FS 100W-2,0kW

Typ FX 600W-2,0kW

Typ FH 400W-20,0kW

Typ FH 400W-2kW

Typ FH 3kW-20kW

Skontaktuj się z nami

Warunki RODO